suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Maisematyölupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Ilomantsi
 • Julkinen palvelu

Lupa tarvitaan maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • puiden kaataminen
 • maankaivu
 • täyttäminen
 • louhinta

Lupa voi olla tarpeen myös eräiden yleiskaavojen alueella.

Toimi näin

Lupaa voit hakea verkkoasiointikanavan kautta tai hakulomakkeella, joka tulee toimittaa kunnan rakennusvalvontaan.

Maisematyölupaan tarvittavat asiakirjat

 • Maisematyölupahakemus (hakijana on rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana, valtakirja liitettävä hakemukseen).
 • Selvitys rakennuspaikan omistus-/hallintaoikeudesta. Selvitys voi olla esim. lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta, lahjakirjasta tai muusta vastaavasta.
 • Kiinteistörekisterin karttaote, (2 kpl) jotka saat maanmittauslaitoksen palvelupisteestä tai kunnan rakennusvalvonnasta.
 • Ote asema-, ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta sekä kaavamääräykset,( 2 kpl) jotka saat kunnan rakennusvalvonnasta.
 • Asemapiirustus, mittakaava 1:500/1:1000, 2 kpl
 • Suunnitelma, 2 kpl
 • Ilmoitus rajanaapureille (hakija itse hoitaa tai pyytää rakennusvalvontaa tekemään).

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika määritellään lupaa myönnettäessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Ilomantsin kunta

Palvelusta vastaa

Ilomantsin kunta
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 11.11.2022