suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Maisematyölupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Ilomantsi
 • Julkinen palvelu

Lupa tarvitaan maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • puiden kaataminen
 • maankaivu
 • täyttäminen
 • louhinta

Lupa voi olla tarpeen myös eräiden yleiskaavojen alueella.

Toimi näin

Lupaa voi hakea verkkoasiointikanavan kautta tai hakulomakkeella, joka tulee toimittaa kunnan rakennusvalvontaan.

Maisematyölupaan tarvittavat asiakirjat:

 • Maisematyölupahakemus (hakijana rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana, valtakirja liitettävä hakemukseen)
 • Selvitys rakennuspaikan omistus-/hallintaoikeudesta (selvitys voi olla esim. lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta, lahjakirjasta tai muusta vastaavasta)
 • Kiinteistörekisterin karttaote, 2 kpl (saa maanmittauslaitoksen palvelupisteestä tai kunnan rakennusvalvonnasta)
 • Ote asema-, ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta sekä kaavamääräykset, 2 kpl (saa kunnan rakennusvalvonnasta)
 • Asemapiirustus, mittakaava 1:500/1:1000, 2 kpl
 • Suunnitelma, 2 kpl
 • Ilmoitus rajanaapureille (hakija itse hoitaa tai pyytää rakennusvalvontaa tekemään)

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

kts. verkkosivu rakennusvalvontataksa


Voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika määritellään lupaa myönnettäessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 23.4.2021