suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyrynsalmen kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hyrynsalmi
  • Julkinen palvelu

Rakennustyöt, jotka muuttavat maisemaa tai esimerkiksi puun kaatamiseen verrattavat toimenpiteet ovat luvanvaraista toimintaa asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella sekä alueella jossa on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai alueella jolle yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on tilanteen sellaiseksi määrännyt.

Toimi näin

Maisematyöluvan hakemiseen tarvitaan maisematyölupahakemus, jossa on tontin omistajan tai omistajien tai hallintaoikeudellisten henkilöiden tai valtuutetun henkilön allekirjoitukset.

Lupahakemuksen lisäksi tarvitaan selvitys rakennuspaikan hallinnasta, jona voi toimia korkeintaan kolme kuukautta vanha lainhuutotodistus, jäljennökset kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai valtuusasiakirjasta. Pääpiirustukset, asemapiirrokset, naapurien kuulemiset ja kaupparekisteriote ovat myös tarpeellisia liitteitä. Asemapiirroksesta tulisi käydä ilmi työn laajuus esimerkiksi kaadettuina puina ja sijaintina, työhön kuuluvan maamassojen tilavuus tai muu vastaava oleellinen tieto työn laajuudesta.

Asiakirjat toimitetaan Hyrynsalmen kunnan rakennusvalvonnasta vastaavalle viranomaiselle sähköisesti kunnan kirjaamon sähköpostiin tai paperisena versiona.

Kenelle ja millä ehdoin

Yleis- ja asemakaavan toteutuksessa maisemalupaa ei tarvita. Samoin maisemalupaa ei tarvita jo myönnetyissä rakennus- tai toimenpidelupien mukaisissa töissä. Lisäksi maisematyöstä rajautuvat pois vaikutuksiltaan vähäinen toiminta sekä hyväksytty tiesuunnitelma, joka perustuu yleisteistä annettuun lakiin.

Palvelu on maksullinen.

Maisemaluvan hinta riippuu valvontatyömäärästä, joka voi olla 30,00 - 200,00 euron väliltä seuraavan hinnaston mukaan:

Yksittäisten puiden kaato (alle 10 runkoa) 30,00 euroa.

Puiden kaato (yli 10 runkoa) 60,00 euroa.

Maisematyöt, tonttikoko alle 1 ha 150,00 euroa.

Maisematyöt, tonttikoko yli 1 ha 200,00 euroa.

Mikäli lupahakemuksen käsittelyssä todetaan, että hanke voidaan toteuttaa ilman maisemtyö- tai maa-aineslupaa on maksu 60,00 euroa.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHyrynsalmen kunta
Palvelusta vastaaHyrynsalmen kunta
Alue Hyrynsalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyrynsalmen kunta
Päivitetty: 1.9.2020