suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Heinolassa maisemaa muuttavat maanrakennustyöt, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet vaativat maisematyöluvan (toimenpiderajoitus):

  • asemakaava-alueella
  • ranta-asemakaava-alueella, jos kaava on vahvistunut ennen 01.05.2017 tai mikäli sen jälkeen vahvistuneessa kaavassa niin määrätään
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • alueella, jolla on voimassa r ...

Toimi näin

Hae lupaa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos se ei onnistu, voit hakea lupaa myös hakemuslomakkeella.

Hakemuksen oheen liitettävien asiakirjojen laajuus vaihtelee hankkeen laadun ja merkittävyyden mukaan.

Hankkeeseen ryhtyvänä huolehdi siitä, että työn suunnittelu ja toteutus tehdään määräysten, säännösten ja myönnettyjen lupien mukaisesti.

Luvan myöntää Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen, joka myös neuvoo ja avustaa lupa-asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupaa ei myöskään tarvita töihin, jotka ovat:

  • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisia
  • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisia

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Heinolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Heinolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 2.12.2022