suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Forssa
  • Julkinen palvelu

Forssan kaupungin asemakaava-alueella puunkaatamiseen ja maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön tarvitaan maisematyölupa.

Toimi näin

Maisematyöluvat haetaan kirjallisesti Forssan kaupungin rakennusvalvonnasta. Maanrakennustyötä koskevat maisematyöluvat ratkaisee rakennustarkastaja.

Puunkatoja koskevat maisematyöluvat ratkaisee Forssan kaupungin puutarhuri.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Maisematyölupa on haettava hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Käsittelyaika

Tavanomainen maisematyölupa käsitellään 2- 3 viikossa.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa 3 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Forssan kaupunki

Palvelusta vastaa

Forssan kaupunki
Tekstistä vastaa: Forssan kaupunki
Päivitetty: 24.3.2022