suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

  • Palvelu
  • 20 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Keuruun kaupunki on tehnyt maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka perusteella Keuruun paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut Hankasalmen, Jyväskylän, Jämsän, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Mänttä-Vilppulan, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijä ...

Toimi näin

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti lomitusnetissä. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää sekä vuosiloman hakemisen että lomituksen ajankohdan.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomituksen itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Voit hakea oikeutta lomituspalveluihin sähköisesti Melan Lomitusnetti -verkkoasioinnin kautta.

Hae vuosilomaoikeutta ja tuettua maksullista lomittaja-apua paikallisyksiköltä kirjallisesti vuosittain paikallisyksikön ilmoittamaan päivämäärään mennessä (tarkista päivämäärä Keuruun paikallisyksikön verkkosivuilta) joko sähköisesti Lomitusnetti –verkkopalvelun kautta tai paperilomakkeella. Vuosilomahakemuksessa tulee ilmoittaa vuosiloman ajankohdat. Maatalousyrittäjällä on oikeus täydentää tai muuttaa hakemustaan määräajan päätyttyäkin.

Sijaisapua on haettava paikallisyksiköltä kirjallisesti ennen töiden aloittamista jollain seuraavista tavoista:

- perinteisesti paperilomakkeella

- sähköisesti Lomitusnetti -verkkopalvelun kautta

- sähköpostilla: lomitus@keuruu.fi

- tekstiviestillä sijaisapupuhelimen numeroon 040 4842465

Kun jätät hakemuksen sähköpostilla tai tekstiviestillä, on seuraavat asiat oltava viestissä

- sijaisapua hakevan nimi

- syntymäaika

- sijaisavun peruste (esim. työkyvyttömyys)

- sijaisavun ajankohta

Sijaisapuhakemuksen voit tehdä sinä itse tai valtakirjalla valtuutettu henkilö puolestasi. Valtakirja löytyy Melan sivuilta www.mela.fi/fi/tietoa-melasta/lomakkeet/2. Valtakirja on toimitettava kirjallisena lomatoimistoon.

Itse järjestetystä lomituksesta maatalousyrittäjä hakee korvausta kirjallisesti paikallisyksiköltä joko sähköisesti Lomitusnetti –verkkopalvelun kautta tai paperilomakkeella. Mukaan tulee liittää kopio laskusta. Korvaus maksetaan suoraan lomituspalvelujen tuottajalle, jonka tulee olla ennakkoperintärekisterissä.

Paperilomakkeiden palautusosoite:

Keuruun kaupunki, lomituspalvelut

Multiantie 5

42700 Keuruu

Vaihtoehtoisesti voit palauttaa lomakkeita paikallisyksikön toimipisteisiin.

Lomitusohjaajien ja muun henkilöstön yhteystiedot sekä lomitusohjaajien vastuualueet löydät Keuruun paikallisyksikön verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Maatalousyrittäjällä, jolla on kotieläimiä ja pakollinen Myel-vakuutus, on mahdollisuus saada vuosilomaa ja sijaisapua maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisesti. Lomitusta voi saada maatalousverotuksen piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamiseen. Maatalousyrittäjän tulee osallistua itse kotieläinten hoitotöihin, jotta hän voi saada lomituspalveluja. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada myös maksullista lomituspalvelua. Lisäksi maatalousyrittäjä voi ostaa täysin maksullista lomitusta. Lomituspalveluja tulee hakea kirjallisesti etukäteen.

Vuosilomaa voi saada päätoiminen kotieläintalouden harjoittaja. Sijaisapua voidaan myöntää, kun maatalousyrityksen töistä huolehtinut yrittäjä ei tilapäisesti pysty huolehtimaan tilan päivittäisistä kotieläinten hoitotöistä, sijaisapua voi saada myös sivutoiminen kotieläintuotantoa harjoittava maatalousyrittäjä. Vuosiloma on maksutonta, sijaisavusta peritään maksu.

Maatalousyrittäjä voi valita, käyttääkö hän kunnallista lomituspalvelua vai järjestääkö lomitukset itse, valinta on tilakohtainen. Valinnasta pitää tehdä kirjallinen ennakkoilmoitus paikallisyksikölle 30.6. mennessä koskien seuraavan vuoden lomituspalvelun järjestämistä. Itse järjestetystä lomituksesta kunta maksaa lomituspalveluyrittäjälle korvauksen. Lomituspalvelujen tuottajan tulee olla ennakkoperintärekisterissä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Palvelun toteuttaa

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö

Palvelusta vastaa

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö
Tekstistä vastaa: Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö
Päivitetty: 2.2.2022