suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

  • Palvelu
  • 14 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuopion kaupungin hallinnoima Sydän-Savon lomituspalvelu järjestää lomituspalveluja 14 kunnan ja

kaupungin alueella: Heinävesi, Kaavi, Keitele, Kuopio, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara,

Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto.

Toimi näin

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti lomitusnetissä. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää sekä vuosiloman hakemisen että lomituksen ajankohdan.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomituksen itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Loma-aikapyynnöt kannatta esittää hyvissä ajoin. Lomanetin kautta lomia varatessa vähimmäisaika on kaksi viikkoa. Äkillisen lomitustarpeen tullessa tulee soittaa oman tiimin lomituspalveluesimiehelle.

Sijaisapupyynnöt on tehtävä kirjallisesti välittömästi lomitustarpeen ilmetessä. Samoin mikäli haluatte muuttaa lomitusmuotoa alun perin sovitusta, on oltava välittömästi yhteydessä lomatoimistoon, sillä jälkikäteen muutosten tekeminen ei ole mahdollista.

Sijaisapua on vuoden 2016 alusta lähtien haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Hakemukseksi

hyväksytään:

  • Melan sijaisapuhakemus
  • Sähköinen hakemus lomitusnetissä
  • Tekstiviesti
  • Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus

Hakemuksessa on käytävä ilmi hakija, henkilötunnus, sijaisapuaika, sijaisavun syy.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Palvelun toteuttaa

Rautalammin kunta, Vesannon kunta, Siilinjärven kunta, Leppävirran kunta, Suonenjoen kaupunki, Rautavaaran kunta, Pielaveden kunta, Heinäveden kunta, Tervon kunta, Kaavin kunta, Kuopion kaupunki, Tuusniemi, Keiteleen kunta, Varkauden kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Tervon kunta, Varkauden kaupunki, Tuusniemi, Rautalammin kunta, Siilinjärven kunta, Leppävirran kunta, Rautavaaran kunta, Kaavin kunta, Heinäveden kunta, Vesannon kunta, Pielaveden kunta, Suonenjoen kaupunki, Keiteleen kunta

Palvelusta vastaa

Kuopion kaupunki
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 31.5.2021