suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytyksetön toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun ajaksi. Maatalousyrittäjälle luodaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus riittävään lepoon ja toipumiseen sairaus- ym. tilanteissa. Iisalmen kaupunki hallinnoi Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien lomituspalveluita.

Toimi näin

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti lomitusnetissä. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää sekä vuosiloman hakemisen että lomituksen ajankohdan.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomituksen itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Maatalousyrittäjän vuosiloman saaminen edellyttää, että vuosilomaa hakeva henkilö täyttää seuraavat lomituspalvelulaissa säädetyt edellytykset:

  • työhön osallistuen harjoittaa päätoimisesti karjataloutta
  • yrittäjällä on voimassaoleva pakollinen MYEL- vakuutus tai hakemus on vireillä
  • karjatalouden tulee käsittää vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä loma-ajankohtana
  • vuosiloman pituus on 26 päivää
  • vuosilomaan saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita/pyhäpäivää
  • osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla tulee myös olla voimassaoleva MYEL- vakuutus

Maatalousyrittäjän vuosilomaa haetaan vuosittain Ylä-Savon lomituspalveluiden määräämänä ajankohtana.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Tuettua maksullista lomitusta ei ole enää mahdollista käyttää normaalin lomituspäivän yhteydessä muutoin vajaaksi jäävää työpäivää täydentävänä vaan päivittäin välttämättömien kotieläinten hoitotöitä. Tilan toisen lomaan oikeutetun tehtäväosuuteen voidaan käyttää tuettua maksullista lomittaja-apua.

Täysin maksullisen lomittaja-avun saajana voi olla vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä. Paikallisyksikkö voi osoittaa maatalouslomittajan päivittäin välttämättömiin kotieläinten hoitotöihin edellyttäen, ettei se vaaranna vuosiloman, sijaisavun tai tuetun maksullisen lomittaja-avun järjestämistä.

Palvelu on maksuton.

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista tulee maksaa täysi tai alennettu maksu.

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi käyttää enintään 120 tuntia kalenterivuodessa maksullista lomittaja-apua. Ko. lomituksia voivat tehdä lomatoimiston osoittamat päätoimiset maatalouslomittajat (kuukausi- ja tuntipalkkaiset maatalouslomittajat). Maksullisesta tuetusta lomittaja-avusta peritään korvausta maatalousyrittäjältä 12,00 euroa/tunti. Täysin maksullisen lomittaja-avun korvaus on 35,41 e/ lomitustunti.

Tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 14.12.2020