suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Maatalousinvestointi

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Voit saada maatalouden investointitukea rakennusten rakentamiseen tai laajentamiseen, rakennusten peruskorjaamiseen sekä koneiden tai laitteiden hankintaan. Voit saada tukea myös maatilan energiatuotannossa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

Maatalouden investointitukien kautta voit saada myös korkotukilainan korkotukea. Valti ...

Toimi näin

Tukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.8.
 • 16.8.–15.10
 1. Laadi liiketoimintasuunnitelma. Liiketoiminta suunnitelma on samalla maatilaasi koskeva kehittämissuunnitelma. Laadi liiketoimintasuunnitelma lomakkeelle 3430.
 2. Ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä oman alueesi ELY-keskukseen. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat sinua hakemuksen tekemisessä.
 3. Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kirjautua organisaatiosi nimissä Hyrrä-palveluun tai olet antanut toiselle henkilölle riittävät oikeudet toimia organisaatiosi nimissä Hyrrä-palvelussa.
 4. Täytä sähköinen hakemus ja liitä tarvittavat liitteet. Liiketoimintasuunnitelma on oltava hakemuksen liitteenä.
 5. Allekirjoita ja lähetä hakemus käsittelyyn.

Kenelle ja millä ehdoin

Maatalouden investointituki on harkinnanvaraista avustusta. Tukea voi hakea viljelijä tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinonaan maatilalla maataloutta sekä maatalousyrittäjien yhteenliittymä. Hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on riittävä ammattitaito.

Jos tilan hallinta kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle, hakekaa tukea yhdessä. Tällöin vähintään kolmasosa tilasta on oltava henkilöllä, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset.

Yhteisön hakiessa tukea, osake-enemmistön ja määräysvallan tulee olla henkilöllä tai henkilöillä, jotka täyttävät hakijaa koskevat ehdot.

Maatalousyrittäjien yhteenliittymän hakiessa tukea kaikkien yhtymän jäsenten on täytettävä ikä- ja ammattitaitovaatimukset sekä vähintään puolella osakkaiden maatiloista tulee täyttyä edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen.

Maatilaa koskevat edellytykset

 • Omistat tai olet vuokrannut tuen kohteena olevan maatilan.
 • Jos rakennat vuokramaalle, sinulla on Maamittauslaitoksen kirjauspäätös vuokrasopimuksestasi. Liitä kirjauspäätöksen kopio tukihakemukseen.
 • Vuokraoikeuden tulee olla siirrettävissä kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta, ja sen voimassaolon tulee jatkua vähintään 10 vuotta.
 • Saat vähintään 25 000 euroa maatalouden yrittäjätuloa viimeistään viidentenä kalenterivuonna tuen myöntämisestä.
 • Noudatat tilallasi pakollisia vaatimuksia, jotka perustuvat ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevaan Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Liiketoimintasuunnitelma on oltava hakemuksen liitteenä.

Rakentamisinvestoinneissa tuen määrä on aina yli 7000 euroa. Pienempiin investointeihin tukea ei myönnetä. Muissa toimenpiteissä vastaava määrä on 3000 euroa.

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus, tai urakkasopimus) ennen kun olet saanut ELY-keskuksesta päätöksen. Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteiseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen rahoituspäätöstä. Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia.

Tukea voi hakea jatkuvasti, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain. Rahoitettavia investointeja valitessa käytetään valintaperusteita. Hakemukset asetetaan etusijajärjestykseen valintakriteerien perusteella. Valinnassa tärkeä merkitys on liiketoimintasuunnitelmalla, johon sisältyvät muun muassa maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat.

Palvelun toteuttaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 30.9.2020