suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Maatalouden investointituet

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Maatalouden investointitukea voi hakea esimerkiksi navetan, sikalan tai kasvihuoneen rakentamiskustannuksiin, salaojitukseen ja yhteisiin ojitusinvestointeihin tai esimerkiksi korjauksiin, jotka parantavat eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa. Myös maatilan energiainvestointeihin, kuten aurinkopaneelien tai led-valaistuksen hankkimiseen, voidaan myöntää investointitukea.

Toimi näin

Tukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain.

  1. Laadi liiketoimintasuunnitelma. Liiketoiminta suunnitelma on samalla maatilaasi koskeva kehittämissuunnitelma. Laadi liiketoimintasuunnitelma lomakkeelle 3430.
  2. Ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä oman alueesi ELY-keskukseen. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat sinua hakemuksen tekemisessä ja kertovat mitä liitteitä hakemukselle tarvitset.
  3. Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kirjautua organisaatiosi nimissä Hyrrä-palveluun tai olet antanut toiselle henkilölle riittävät oikeudet toimia organisaatiosi nimissä Hyrrä-palvelussa.
  4. Täytä sähköinen hakemus ja liitä tarvittavat liitteet. Liiketoimintasuunnitelma on oltava hakemuksen liitteenä.
  5. Allekirjoita ja lähetä hakemus käsittelyyn.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada maatalouden investointitukea, jos olet 18 vuotta täyttänyt viljelijä, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maataloutta ja jolla on riittävä ammattitaito. Ammattitaitovaatimus ei koske investointeja, jotka edistävät ympäristön tilaa, kestävää tuotantotapaa, eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta eikä energiainvestointeja (tukikohteet 2–4).

Jos tilan hallinta kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle, hakekaa tukea yhdessä. Tällöin vähintään kolmasosa tilasta on oltava henkilöllä, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset.

Tukea voi saada myös yksityisoikeudellinen yhteisö tai maatalousyrittäjien yhteenliittymä (esimerkiksi kuivuriosakeyhtiö). Huomioi tällöin:

Jos tukea hakee yhteisö, osake-enemmistön ja määräysvallan tulee olla henkilöllä tai henkilöillä, jotka täyttävät hakijaa koskevat ehdot.

Jos haette tukea maatalousyrittäjien yhteenliittymänä, kaikkien yhtymän jäsenten on täytettävä ikä- ja ammattitaitovaatimukset sekä vähintään puolella osakkaiden maatiloista tulee täyttyä edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen.

ELY-keskus voi tarkistaa, täyttyvätkö lain vaatimukset tarkastusten tai valvontojen perusteella, viranomaisten päätösten perusteella, oman selvityksesi perusteella tai tekemällä maatilakäynnin.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus, Ruokavirasto

Muut vastuuorganisaatiot

ELY-keskus

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 14.2.2024