suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vimpelin kunta

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vimpeli
  • Julkinen palvelu

Omalla maalla saa itse ajaa, mutta jos kiinteistöllä harjoittelee muutkin, on sille haettava lupa. Jäällä saa ajaa jokamiehen oikeudella, mutta mikäli harjoittelumielessä ajetaan erikseen tehdyllä jääradalla toistuvasti, tulee hankkia vesialueen omistajan lupa ja maastoliikennelain mukainen lupa ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Hakemus toimitetaan ympäristönsuojelusihteerille.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Käsittelyaika

kolme kuukautta

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Palvelun toteuttaa

Vimpelin kunta

Palvelusta vastaa

Vimpelin kunta
Tekstistä vastaa: Vimpelin kunta
Päivitetty: 20.5.2022