suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sodankylän kunta

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa (maa-alue tai jääpeitteinen vesialue) on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitett ...

Toimi näin

Lupahakemuslomake on löydettävissä Arktisen Lapin ympäristönsuojelun verkkosivuilta. Hakemus liitteineen toimitetaan Sodankylän kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Toiminnan järjestämiseen tulee olla maa- tai vesialueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.


Määräaika

Hakemus tulee jättää lupaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Käsittelyaika

Lupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 3-6 kk.

Voimassaoloaika

Lupa voidaan myöntää määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Sodankylän kunta

Palvelusta vastaa

Sodankylän kunta
Tekstistä vastaa: Sodankylän kunta
Päivitetty: 23.3.2022