suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sievin kunta

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sievi
  • Julkinen palvelu

Maastossa liikkumiseen moottoriajoneuvolla ei ole samalla tapaa jokamiehenoikeutta, kuin esimerkiksi jalankulkijoilla on vastaavalla alueella. Maastoliikennelaki rajoittaa sekä kieltää maastossa tapahtuvan vapaan ja suunnittelemattoman liikkumisen moottoriajoneuvolla.

Näihin rajoitusten ja kieltojen tilalle on yksittäistapauksissa mahdollista saada lain mukainen liikkumislupa. Näitä ovat esimerkiksi maanomistajan kanssa tehty lupa tai kunnan ympäristöviranomaisen lupa.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Luvat ovat yleensä määräaikaisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSievin kunta
Palvelusta vastaaSievin kunta
Alue Sievi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sievin kunta
Päivitetty: 6.8.2021