suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Jos harjoittelet toistuvasti samassa maastossa, on ajamiselle haettava maastoliikennelain mukainen lupa. Myös yksittäinen tapahtuma/kilpailu voi vaatia luvan, jos siitä aiheutuu merkittävää haittaa luonnolle, muulle ympäristölle tai esimerkiksi naapureille. Myös kilpailut, jotka toistuvat vuosittain samassa maastossa eivätkä aiheuta suurta haittaa, tarvitsevat luvan. Maastoliikennelain mukaisen luvan lisäksi tarvitset myös luvan maanomistajalta. Maastoliikennelain mukainen lupa toimii harrastajille oikeutuksena harjoitteluunsa. Samalla villi ajaminen ohjautuu tietyille reiteille, mikä on haitattomampaa asutuksen ja ympäristön kannalta. Seinäjoen alueen kiinteistöt ovat monesti pitkiä sarkoja, jolloin harrastajien on mahdollista toteuttaa pitkiäkin reittejä yhden maanomistajan kanssa tehdyllä sopimuksella ja maastoliikennelain mukaisella luvalla.

Toimi näin

Lupahakemukseen on liitettävä kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Kun ajatus reitin perustamisesta syntyy, kannattaa aloittaa keskustelut ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa, jotta hakemus toimitetaan käsittelyyn mahdollisimman täydellisenä. Samalla voidaan arvioida yhdessä jo paikan soveltuvuutta toimintaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupa edellyttää sopimuksen maanomistajan kanssa. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta häiriötä asutukselle, luonnolle tai muulle ympäristölle.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu käytettyyn työaikaan.


Määräaika

Hakemus on hyvä jättää hyvissä ajoin esimerkiksi kolme kuukautta ennen suunniteltua aloitusta, jotta asian käsittelyyn jää riittävästi aikaa.

Käsittelyaika

n. 3 kk

Voimassaoloaika

Luvat ovat yleensä määräaikaisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestetään moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSeinäjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSeinäjoen kaupunki
Alue Seinäjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 19.3.2020