suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Jos harjoittelet toistuvasti samassa maastossa, on ajamiselle haettava maastoliikennelain mukainen lupa. Myös yksittäinen tapahtuma/kilpailu voi vaatia luvan, jos siitä aiheutuu merkittävää haittaa luonnolle, muulle ympäristölle tai esimerkiksi naapureille. Myös kilpailut, jotka toistuvat vuosittain samassa maastossa eivätkä aiheuta suurta haittaa, tarvitsevat luvan. Maastoliikennelain mukaisen lu ...

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Kun ajatus reitin perustamisesta syntyy, kannattaa aloittaa keskustelut ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa, jotta hakemus toimitetaan käsittelyyn mahdollisimman täydellisenä. Samalla voidaan arvioida yhdessä jo paikan soveltuvuutta toimintaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Lupa edellyttää sopimuksen maanomistajan kanssa. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta häiriötä asutukselle, luonnolle tai muulle ympäristölle.


Määräaika

Hakemus on hyvä jättää hyvissä ajoin esimerkiksi kolme kuukautta ennen suunniteltua aloitusta, jotta asian käsittelyyn jää riittävästi aikaa.

Käsittelyaika

n. 3 kk

Voimassaoloaika

Luvat ovat yleensä määräaikaisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Palvelun toteuttaa

Seinäjoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Seinäjoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 1.2.2024