suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupa on haettava myös yksittäiselle tapahtumalle, jos siitä odotetaan aiheutuvan huomattavia haittoja luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yksityiselle tai yleiselle edull ...

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Hae lupaa vapaamuotoisella hakemuksella tai tiedustele lomaketta Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnan toimipisteestä.

Toimita täytetty lomake liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Hae lupaa hyvissä ajoin ennen suunnitellun toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Lupa voidaan myöntää määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 17.11.2023