suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautalammin kunta

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Rautalampi
  • Yksityinen palvelu

Jos maastossa järjestetään luonnolle, asutukselle ja virkistäytymiselle haittaa aiheuttavia tapahtumia, sille on haettava kunnan lupa.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Ota yhteyttä kunnanvirastoon. Hakijan täytyy toimittaa lupahakemus tekniselle osastolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maastoliikennelupa on tarkoitettu kaikelle ja erityisesti toistuvalle maastossa tapahtuvalle moottorikäyttöiselle maastoliikenteelle. Muissa tapauksissa suunnittelematon liikkuminen alueella on kiellettyä. Lupa velvoite koskee myös yksittäisiä tapahtumia, joiden seurauksena maasto tai ympäristö siellä voi turmeltua.

Luvan saaneen moottoriajoneuvolla maastossa liikkuvan tahon tulee edelleen pitää huolta siitä, että maastossa liikkumisesta ei synny vältettävissä olevaa tarpeetonta vahinkoa tai haittaa luonnolle, ympäristölle, kiinteistölle tai elinkeinoille. Lisäksi tarpeettoman haitan ja häiriön aiheuttaminen asutukselle ja asuinympäristölle tulee välttää mahdollisuuksien mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Palvelun toteuttaa

Rautalammin kunta

Palvelusta vastaa

Rautalammin kunta
Tekstistä vastaa: Rautalammin kunta
Päivitetty: 6.7.2021