suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parkanon kaupunki

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Parkano
  • Julkinen palvelu

Liikkuminen yksittäistapauksissa on mahdollista maanomistajan luvalla. Jos samaa maastoa käytetään kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen, on ennen toiminnan aloittamista haettava siihen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Sama lupavelvoite koskee myös yksittäistä tapahtumaa silloin, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, ...

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Palvelun toteuttaa

Parkanon kaupunki

Palvelusta vastaa

Parkanon kaupunki
Tekstistä vastaa: Parkanon kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021