suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tarvitset luvan maastossa järjestettäville toistuville tai pysyville moottoriajoneuvokilpailuille tai -harjoituksille.

Tarvitset luvan myös yksittäiselle tapahtumalle, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja muun muassa luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupahakemuksen käsittelee Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta.

Et tarvitse lupa ...

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Hae lupaa ensisijaisesti ympäristönsuojelun sähköisessä asiointipalvelussa. Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös sähköpostitse tai postitse.

Jos tarvitset apua hakemuksen kanssa, ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajiin. Ympäristötarkastajien yhteystiedot löydät ympäristönsuojelun verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Hae lupaa, kun maastossa järjestettävät kilpailut tai harjoitukset ovat toistuvia tai pysyviä.

Tarvitset alueen omistajan tai haltijan kirjallisen suostumuksen ennen luvan hakemista.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 19.4.2023