suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Maastoliikennelupa on lupa, jonka tarvitset moottoriajoneuvoilla tapahtuvien kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai jääpeitteisellä vesialueella.

Hae lupa myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Toimi näin

Lupahakemukseen on liitettävä kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Toimita vapaamuotoinen hakemus Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupaa ei tarvita, jos toiminta järjestetään moottoriurheiluradalla, jolla on ympäristölupa tai alueella, joka on asemakaavassa merkitty tätä varten.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestetään moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKouvolan kaupunki
Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Alue Kouvola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 2.12.2019