suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maastolla tarkoitetaan teiden ulkopuolista maa-aluetta. Maastoa on myös jään peittämä vesialue. Maastoliikenteellä tarkoitetaan maastossa ajamista moottorikäyttöisellä ajoneuvolla.

Maastossa maa-alueella ajaminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Maastoliikennelain mukainen lupa edellytetään, jos maastossa järjestetään moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia toistuvasti. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Hae maastoliikennelain mukainen lupa, jos järjestät maastossa moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia toistuvasti (esim. kerran vuodessa, vähintään kahtena vuotena peräkkäin). Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa ei tarvita, jos alue on osoitettu asemakaavassa kilpailuja ja harjoituksia varten tai jos toimintaan kyseisellä alueella on haettu ympäristölupa.

Maastoliikennelain mukaisen luvan myöntämisen edellytyksinä maanomistajan kirjallisen luvan lisäksi ovat, että toiminta täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos sekä Metsähallitus hallinnassaan olevilla alueilla. Poliisi ja rajavartiomies voivat keskeyttää maastossa tapahtuvan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajon, jos toiminnalla ei ole lainvoimaista maastoliikennelain mukaista lupaa.

Maksusta on määrätty Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.


Määräaika

Maastoliikennelain mukainen lupa tulee hakea hyvissä ajoin ennen suunnitellun toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta (Keurusselän ympäristönsuojelujaosto).

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on yleensä vähintään kolme (3) kuukautta kuulemis- ja valitusaikoineen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Keuruun kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu, Mänttä-Vilppula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021