suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kannuksen kaupunki

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kannus
  • Julkinen palvelu

Maastoliikenteellä tarkoitetaan liikennöintiä maastossa moottorikäyttöistä ajoneuvoa käyttäen. Maastolla puolestaan viitataan maa-, vesi- tai jääpeitteistä aluetta, joka ei ole tie tai tarkoitettu moottoriajoneuvolla tehtävään liikkumiseen.

Maastossa liikkumiseen moottoriajoneuvolla ei ole samalla tapaa jokamiehenoikeutta, kuin esimerkiksi jalankulkijoilla on vastaavalla alueella. Maastoliikennelaki rajoittaa sekä kieltää maastossa tapahtuvan vapaan ja suunnittelemattoman liikkumisen moottoriajoneuvolla.

Näihin rajoitusten ja kieltojen tilalle on yksittäistapauksissa mahdollista saada lain mukainen liikkumislupa. Näitä ovat esimerkiksi maanomistajan kanssa tehty lupa tai maastossa tapahtuva toistuva moottoriajoneuvon kilpailu ja harjoittelu, jotka vaativat kunnan ympäristöviranomaiselta lupaa ennen kuin niiden toiminta aloitetaan. Lupaa tarvitaan myös silloin, jos luonnolle, asuinympäristölle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle vastaavalle ympäristölle koituu toiminnasta selkeätä haittaa.

Toimi näin

Lupahakemukseen on liitettävä kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestetään moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueelle on myönnetty ympäristölupa tai jos alue on asemakaavassa erikseen osoitettu moottoriajoneuvojen käyttämiseen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKannuksen kaupunki
Palvelusta vastaaKannuksen kaupunki
Alue Kannus
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kannuksen kaupunki
Päivitetty: 21.10.2019