suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Maantien tilapäinen sulkeminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Jos tapahtuma edellyttää maantien sulkemisen muulta liikenteeltä, on haettava lupa ELY-keskukselta. Esimerkiksi ralleja ja muita moottoriajoneuvoilla käytäviä kilpailuja varten tie on aina suljettava. Tien sulkemislupa tarvitaan myös Puolustusvoimien harjoituksia varten.

Moottoriliikenneteillä ja moottoriteillä järjestettäviin tapahtumiin lupia myönnetään erittäin harvoin.

Lupa maantien sulkemiseen haetaan alueelliselta ELY-keskukselta, jossa on Liikenne- ja infrastruktuuri (L) -vastuualue.

Toimi näin

Hakemiseen on tulossa lomake lähiaikoina. Lupaa voi jo nyt (1.6.2020 alkaen) hakea vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse alueen ELY-keskuksen kirjaamon kautta.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi, ajankohta ja paikkakunta
 • kaikki tiet (maantiet, kadut ja yksityistiet), joita sulkeminen koskee
 • suljettavien maantieosuuksien pituus ja tiekohtaiset sulkuajat
 • kartta, jossa näkyy suljettavat tieosuudet
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • laskutusosoite sekä hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus
 • liikenteenohjauksen yleissuunnitelma sekä liikennejärjestelyistä vastaavan henkilön yhteystiedot. Liikennejärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään Tieturva 2-koulutusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupapäätös toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lupapäätöksessä annetaan tarkemmat ohjeet sekä kerrotaan hakijan velvollisuudet.

Lupapäätös sisältää luvan asettaa tien sulkemisen tarvittavat liikenteenohjauslaitteet. Jos tapahtuma edellyttää myös muita liikennemerkkijärjestelyitä, on niitä varten haettava erikseen lupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Mahdolliset liikenteenohjaajat hyväksyy poliisi. Hakijan on myös haettava muut tapahtumaan tarvittavat luvat muilta viranomaisilta (esim. yleisötilaisuuden järjestämiseen.)

 • Kuntoonpanosopimus

Tietä kuluttavan tapahtuman osalta edellytetään, että tapahtuman järjestäjä laatii sopimuksen suljettavan tieosuuden kuntoonpanosta. Ohjeistus kuntoonpanosopimuksen laatimiseksi löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta Oikopolut.

 • Puolustusvoimien harjoitukset

Puolustusvoimien on hankittava alueelliselta ELY-keskukselta päätös tieverkon osan tilapäisestä sulkemisesta, jos Puolustusvoimilla on tarve tilapäisesti estää tai rajoittaa yleisen liikenteen pääsyä jollekin tieverkon osalle. Tarvittaessa laaditaan myös kuntoonpanosopimus, jos tien käyttö kuluttaa tietä.

Tehtävä on siirtynyt poliisilta ELY-keskuksille uuden tieliikennelain myötä 1.6.2020 alkaen. Muilta osin noudatetaan edelleen Liikenneviraston ohjetta Sotilasajoneuvot ja maantiet (LIVI/1022/06.06.06./2017.)

Palvelu on maksullinen.

Lupamaksu ja käsittelyaika riippuu tapahtuman luonteesta ja laajuudesta. Luvan käsittelijä määrittelee mihin luokkaan lupahakemus kuuluu. Kielteisen päätöksen käsittelymaksu on 50 €.

Pienet tapahtumat: lupamaksu 50 €

Keskisuuret tapahtumat: lupamaksu 200 €

Suuret tapahtumat: lupamaksu 500€


Määräaika

Lupaa on haettava riittävän hyvissä ajoin. Keskisuuren ja suuren tapahtuman hakemuksesta ja päätöksestä tiedotetaan yleistiedoksiantona ELY-keskuksen nettisivuilla, sillä yleisölle on tarjottava mahdollisuus jättää mielipiteitä asiassa. Tämän vuoksi prosessia ei ole mahdollista nopeuttaa, koska ennen päätöksen tekemistä joudutaan käsittelemään kansalaisten jättämät mielipiteet.

Käsittelyaika

Pienet tapahtumat: käsittelyaika noin kuusi viikkoa Keskisuuret tapahtumat: käsittelyaika noin kolme kuukautta Suuret tapahtumat: käsittelyaika noin neljä kuukautta

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa lupapäätöksessä määritellyn ajan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 24.3.2021