suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Maantien tilapäinen sulkeminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Jos tapahtuma edellyttää maantien sulkemisen muulta liikenteeltä, on haettava lupa ELY-keskukselta. Esimerkiksi ralleja ja muita moottoriajoneuvoilla käytäviä kilpailuja varten tie on aina suljettava. Tien sulkemislupa tarvitaan myös Puolustusvoimien harjoituksia varten.

Moottoriliikenneteillä ja moottoriteillä järjestettäviin tapahtumiin myönnetään lupia erittäin harvoin.

Lupa maantien sulkem ...

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuksen, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot tapahtumasta. Toimita vapaamuotoinen hakemus liitteineen sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka alueella suljettavat tieosuudet tai suurin osa niistä sijaitsevat.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi, ajankohta ja paikkakunta
 • kaikki tiet, jota sulkeminen koskee: maantiet tierekisteriosoitteineen, kadut ja yksityistiet. Maanteiden tierekisteriosoitteet voi selvittää Väyläviraston tienumerokartasta
 • suljettavien maantieosuuksien pituus ja tiekohtaiset sulkuajat
 • kartta, jossa näkyy suljettavat tieosuudet
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • laskutusosoite sekä hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus
 • liikenteenohjauksen yleissuunnitelma sekä liikennejärjestelyistä vastaavan henkilön yhteystiedot. Liikennejärjestelyistä vastaavalta henkilöltä edellytetään Tieturva 2-koulutusta.
 • kuntoonpanosopimus

Kenelle ja millä ehdoin

Lupapäätös toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lupapäätöksessä annetaan tarkemmat ohjeet sekä kerrotaan hakijan velvollisuudet.

Lupapäätös sisältää luvan asettaa tien sulkemisen tarvittavat liikenteenohjauslaitteet. Jos tapahtuma edellyttää myös muita liikennemerkkijärjestelyitä, on niitä varten haettava erikseen lupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Katso tarkemmat tiedot ELY-keskuksen verkkosivulta "Tapahtuman liikennejärjestelyt"

Mahdolliset liikenteenohjaajat hyväksyy poliisi. Hakijan on myös haettava muut tapahtumaan tarvittavat luvat muilta viranomaisilta (esim. yleisötilaisuuden järjestämiseen.)

 • Kuntoonpanosopimus

Tietä kuluttavan tapahtuman osalta edellytetään, että tapahtuman järjestäjä laatii sopimuksen suljettavan tieosuuden kuntoonpanosta. Ohjeistus kuntoonpanosopimuksen laatimiseksi löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta Oikopolut.

 • Puolustusvoimien harjoitukset

Puolustusvoimien on hankittava alueelliselta ELY-keskukselta päätös tieverkon osan tilapäisestä sulkemisesta, jos Puolustusvoimilla on tarve tilapäisesti estää tai rajoittaa yleisen liikenteen pääsyä jollekin tieverkon osalle. Tarvittaessa laaditaan myös kuntoonpanosopimus, jos tien käyttö kuluttaa tietä.

Tehtävä on siirtynyt poliisilta ELY-keskuksille uuden tieliikennelain myötä 1.6.2020 alkaen. Muilta osin noudatetaan edelleen Liikenneviraston ohjetta Sotilasajoneuvot ja maantiet (LIVI/1022/06.06.06./2017.)


Määräaika

Lupaa on haettava riittävän hyvissä ajoin. Keskisuuren ja suuren tapahtuman järjestäjän tulee ottaa yhteyttä ELY-keskukseen jo ennen luvan hakemista. Hakemuksesta ja päätöksestä tiedotetaan yleistiedoksiantona ELY-keskuksen nettisivuilla, sillä yleisölle on tarjottava mahdollisuus jättää mielipiteitä asiassa. Tämän vuoksi prosessia ei ole mahdollista nopeuttaa.

Käsittelyaika

Pienet tapahtumat: käsittelyaika noin kuusi viikkoa Keskisuuret tapahtumat: käsittelyaika noin kolme kuukautta Suuret tapahtumat: käsittelyaika noin neljä kuukautta

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa lupapäätöksessä määritellyn ajan.

Palvelun toteuttaa

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 6.4.2022