suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pohjois-Pohjanmaan liitto

Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • 30 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen useampaa kuin yhtä kuntaa koskeva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnal ...

Toimi näin

Jos haluat osallistua maakuntakaavoitukseen, saat ohjeet maakunnan liitolta.

Maakuntakaavaan vaikuttaminen on mahdollista erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Maakuntakaavan laadinnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista ilmoitetaan aina erikseen lakisääteisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Maakuntakaavaan voivat vaikuttaa lähtökohtaisesti kaikki tahot ja henkilöt riippumatta siitä, pyydetäänkö heiltä lausuntoa. Vaikuttamismahdollisuuksista ilmoitetaan aina erikseen lakisääteisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Tausta ja lainsäädäntö

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin maakuntakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua maakunnan kaavoitusprosessiin.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan alueita, joiden kehittäminen katsotaan eri syistä tarpeelliseksi.

Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta huolehtii kuntayhtymä eli maakunnan liitto, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Palvelusta vastaa

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Tekstistä vastaa: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Päivitetty: 14.2.2022