suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • 14 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Yleistä: Maakuntakaavojen laadinnasta vastaavat maakuntien liitot. Maakuntakaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet maakunnassa. Maakuntakaavassa määritellään yleispiirteinen maankäyttö maakunnassa, painopiste on yhdyskuntarakenteessa ja toimivassa kokonaisuudessa. Maakuntakaavoituksessa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Vuorovaikutus: Maakuntakaava valmistellaan vuorovaikutuksessa alueen kuntien sekä muiden osallisten, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin, etuihin tai toimialaan kaava vaikuttaa.

Sisältö: Maakuntakaavalla luodaan edellytykset toimivalle alue- ja yhdyskuntarakenteelle. Kaava antaa yleispiirteistä tietoa muun muassa kaava-alueen toiminnoista (asuminen, palvelut, kauppa, teollisuus) sekä tieverkostosta, kunnallistekniikasta ja viherrakenteesta. Huomioon otetaan lisäksi luonnonhoito, ympäristö, maisema ja rakennusympäristö sekä yhdyskuntataloudelliset kustannukset. Pääpaino on muun muassa alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuudessa, palvelujen saatavuudessa ja tasapainoisessa elinympäristössä.

Toimi näin

Jos haluat osallistua maakuntakaavoitukseen, saat ohjeet maakunnan liitolta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin maakuntakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua maakunnan kaavoitusprosessiin.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan alueita, joiden kehittäminen katsotaan eri syistä tarpeelliseksi.

Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta huolehtii kuntayhtymä eli maakunnan liitto, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaalahden kunta
Palvelusta vastaaMaalahden kunta
Alue Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 2.12.2019