suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • 14 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Tämä määrittää esimerkiksi sitä, mihin sijoittuu asuminen, virkistysalueet, teollisuusalueet ja suuret tiet. Lisäksi maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita, esimerkiksi matkailun vetovoima-alueet tai kaupunkikehittämisen kohdealueet.

Laihia kuuluu Pohjanmaan maakuntaan ja täten Pohjanmaan liitto on se, joka vastaa maakuntakaavasta. Pohjanmaan liitto julkaisee omilla kotisivuillaan sekä sosiaalisen median sivuillaan tietoa osallistumisesta kaavaprosessiin sekä tulevista vaikuttamismahdollisuuksista.

Jokaisen kaavoitusprosessin alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan kaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Suunnitelmaa päivitetään kaavaprosessin aikana. Tässä vaiheessa osalliset voivat kertoa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Alkuvaiheessa valmistellaan myös kaavaluonnos, ja sitä seuraa kaavaehdotus. Kummassakin tapauksessa asianosaisilla on mahdollisuus tuoda esille mielipiteitään ja tehdä parannusehdotuksia.

Kaava-asiakirjat asetetaan kaavoitusprosessin jokaisessa vaiheessa julkisesti nähtäville alueen kaikissa kunnissa, Pohjanmaan liiton virastossa ja liiton verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana kaavaa esitellään kunnille seutukunnittain ja suurelle yleisölle pidetään yleisötilaisuuksia. Viranomaisille ja kunnille varataan tilaisuus lausunnon antamiseen. Muilla osallisilla on oikeus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus.

Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Vahvistuspäätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Toimi näin

Jos haluat osallistua maakuntakaavoitukseen, saat ohjeet maakunnan liitolta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin maakuntakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua maakunnan kaavoitusprosessiin.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan alueita, joiden kehittäminen katsotaan eri syistä tarpeelliseksi.

Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta huolehtii kuntayhtymä eli maakunnan liitto, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Perustiedot

Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 1.3.2022