suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen. Opiskelun pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja eri oppiaineiden sisällöissä.

Opetus tapahtuu suomen kielellä. Oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma, jonka mukaan opetusta toteutetaan. Yleensä oppilas opiskelee ryhmässä vuoden ajan, minkä jälkeen hän siirtyy omaan lähikouluun oppilaaksi. Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan perusopetukseen oppilaan ikätasoa vastaaviin opetusryhmiin. Integroinnin tavoitteena on edistää kotoutumista, opiskeluvalmiuksien ja suomen kielen taidon kehittymistä sekä laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Toimi näin

Esiopetuksessa olevat oppilaat hakevat valmistavaan perusopetukseen sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tai täyttämällä hakemuksen opetusvirastolla. Muussa tapauksessa ollaan suoraan yhteydessä valmistaa opetusta järjestävän koulun rehtoriin. Valmistavaa opetusta järjestetään Koivuluodon koululla.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen kielen taito ja muut valmiudet eivät riitä perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 7.4.2022