suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen. Opiskelun pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja eri oppiaineiden sisällöissä.

Opetus tapahtuu suomen kielellä. Oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma, jonka mukaan opetusta toteutetaan. Yleensä oppilas opiskele ...

Toimi näin

Esiopetuksessa olevat oppilaat hakevat valmistavaan perusopetukseen sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tai täyttämällä hakemuksen opetusvirastolla. Muussa tapauksessa ollaan suoraan yhteydessä valmistaa opetusta järjestävän koulun rehtoriin. Valmistavaa opetusta järjestetään Koivuluodon koululla.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen kielen taito ja muut valmiudet eivät riitä perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Palvelun toteuttaa

Raahen kaupunki

Palvelusta vastaa

Raahen kaupunki
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 15.11.2022