suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Porin kaupunki

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu
Alue: Pori
Palvelun kieli: suomi

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu peruskouluikäisille 7-16 -vuotiaille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävän hyvä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin sekä opetusmenetelmiin. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan suomen kielen taitoa ja tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomen kielen opiskelussa. Lisäksi voidaan opiskella myös muita perusopetuksen oppiaineita. Valmistavan opetuksen aikana ei opeteta uskontoa. Kun oppilaan suomen kielen taito kehittyy, hän osallistuu mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi taide- ja taitoaineissa perusopetuksen luokkien oppitunneille.

Valmistavassa opetuksessa ei ole valtakunnallista oppimäärää tai tuntijakoa, vaan jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma. Opetusta annetaan noin 10 oppilaan kokoisessa ryhmässä. Oppitunteja on viikossa 20 - 30 oppilaan luokkatason mukaan. Valmistavan opetuksen aikana kartoitetaan oppilaan oppimisvalmiudet ja erityistarpeet. Kun opetus päättyy, oppilaalle määritellään hänen taitojaan ja valmiuksiaan vastaava luokka-aste perusopetuksessa. Valmistava opetus arvioidaan sanallisella todistuksella.

Valmistava opetus kestää noin vuoden, mutta aika on yksilöllisesti joustava. Oppilaat siirtyvät valmistavan opetuksen jälkeen omaan lähikouluunsa. Jos valmistavassa opetuksessa olevan oppilaan koulumatkan pituus ylittää kuljetussäännössä määritellyn pituuden, Porin kaupunki maksaa koulumatkan.

Porissa perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään Kaarisillan yhtenäiskoulussa. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy pääsääntöisesti omaan lähikouluunsa. Kaarisillan yhtenäiskoulussa aloitetaan myös lukuvuoden 2017–2018 alusta alkaen alkuopetuksen inklusiivinen valmistava opetus.


Toimi näin

Lisätietoja saat Kaarisillan yhtenäiskoulun rehtorilta tai Sivistyksen toimialasta suunnittelija Kirsi Nuorsaarelta puhelinnumerosta: 0447010940 tai sähköpostitse: kirsi.nuorsaari@pori.fi -osoitteesta.


Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Perusopetukseen valmistavaan opetukseen voivat osallistua maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.


Palvelun toteuttaa: 
Porin kaupunki