suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu peruskouluikäisille 7-16 -vuotiaille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävän hyvä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin sekä opetusmenetelmiin. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan suomen kielen taitoa ja tarvittavi ...

Toimi näin

Lisätietoja saat Kaarisillan yhtenäiskoulun rehtorilta tai Sivistyksen toimialasta koulutussuunnittelijalta puhelimitse tai sähköpostitse. Porin kaupungin vaihteen kautta saat lisätietoa tarvitsemaltasi henkilöltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Perusopetukseen valmistavaan opetukseen voivat osallistua maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Palvelun toteuttaa

Porin kaupunki

Palvelusta vastaa

Porin kaupunki
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 17.5.2022