suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta annetaan tarpeen mukaan perustettavassa ryhmässä Naantalissa tai yhteistyössä lähikuntien kanssa. Perusopetukseen valmistava opetus kestää pääsääntöisesti yhden lukuvuoden. Opetuksen tavoitteena on edistää oppilaan suomen kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.

Oppilas opiskelee oman opinto-ohjelmansa mukaan. Opinto-ohjelman laatimisessa ja opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaan ikä ja opiskeluvalmiudet. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen tai muuhun hänelle soveltuvaan opetukseen.

Toimi näin

Valmistavan opetuksen tarpeesta tulee ottaa yhteyttä sivistyspalvelujen toimistosihteeriin tai johtavaan rehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta saavat ne maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen kielen taito tai muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 24.9.2020