suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille ennen siirtymistä esi- tai perusopetuksen ryhmiin. Valmistavaa opetusta annetaan ryhmämuotoisena. Valmistavan luokan ryhmäkoko on yleensä enintään kymmenen oppilasta. Ryhmän muodostamiseen vaikuttaa oppilaiden ikäjakauma sekä oppilaiden koulu- ja kielitausta. Opetuskielenä on suomi. Valmistavaa opetusta annetaan pääsääntöisesti yhden lukuvuoden ajan. Oppilas voi aloittaa valmistavan opetuksen milloin tahansa kouluvuoden aikana. Tarvittaessa valmistavan opetuksen kestoa voidaan pidentää. Toisaalta oppilas voi siirtyä jo aiemmin perusopetukseen, jos hänen taitonsa katsotaan siihen riittävän.

Valmistavassa opetuksessa oppilaalle tehdään henkilökohtainen opinto-ohjelma. Sen tekoon osallistuvat oppilas, huoltajat, opettajat ja muu oppilashuoltohenkilöstö tarpeen mukaan. Suunnitelman laadinta edellyttää jatkuvaa seurantaa ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa.

Kodin ja koulun yhteistyön perusteet löytyvät Laihian yhtenäiskoulun opetussuunnitelmasta. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon perheen kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaille annetaan osallistumistodistus, johon merkitään opiskellut aineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana ja arvioidaan suomen kielen taitoa kielitaidon tasojen kuvausasteikon avulla. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeroarviointia.

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi ikätasoaan vastaavaan ryhmään. Lähikoulu määritellään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Siirtyminen perusopetukseen suunnitellaan yhteistyössä huoltajien, rehtoreiden ja opettajien kesken. Valmistavan opetuksen aikana tehty ja päivitetty opinto-ohjelma ja mahdollinen oppimissuunnitelma siirtyvät oppilaan mukana lähikouluun. Laihialla sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja päättää perusopetukseen valmistavan ryhmän perustamisesta. Apulaisrehtori on mukana maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupolun järjestelyissä yhdessä muun opetushenkilöstön kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Laihialla perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla suomenkielen taito ja/tai opiskeluvalmiudet eivät vielä riitä perusopetuksessa opiskelemiseen. Opetukseen voivat osallistua joko Suomeen muuttaneet tai Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Osallistuminen opetukseen ei edellytä oleskelulupaa. Opetuksen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 1.3.2022