suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Maahanmuuttajien valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen tai ruotsin kielen oppimiselle.

Kouvolaan tulevat peruskouluikäiset maahanmuuttajaoppilaat, jotka ovat olleet Suomessa alle vuoden ja joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, ohjataan opiskelemaan valmistavan opetuksen ryhmään. Suomessa esiopetuksessa olleet lapset, jotka ovat olleet Suomessa alle vuoden eivätkä osaa suomen kieltä, ohjataan pääsääntöisesti valmistavan opetuksen ryhmään. Tilannetta tarkastellaan tarvittaessa oppilaskohtaisesti. Valmistavan opetuksen ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.

Kun oppilas siirtyy perusopetukseen, tiedot oppilaan edistymisestä, valmiuksista ja tuen tarpeesta siirtyvät seuraavaan kouluun tai oppilaitokseen. Opetusta jatketaan siitä, mihin valmistavissa opetusryhmässä jäätiin. Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan mahdollisuus tutustua uuteen kouluun riittävän ajoissa. Oppilaan siirrosta lähikouluun päätetään valmistavan opetuksen opettajan ja rehtorin ja lähikoulun rehtorin neuvottelussa vanhempien kuulemisen jälkeen. Luokkataso, jolle oppilas siirtyy, määritellään edellä mainittujen yhteistyönä. Oppilas sijoitetaan lähelle omaa ikätasoaan yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Jos oppilas tarvitsee erityistä tukea oppimiseensa, hänet voidaan siirtää erityisen tuen piiriin, jolloin lähikouluksi voidaan määritellä myös muu kuin oppilaan fyysisesti lähin koulu.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Palvelun toteuttaaKouvolan kaupunki
Alue Kouvola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 28.1.2019