suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kontiolahden kunta

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Kontiolahti
  • Julkinen palvelu

Maahanmuuttajien valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Kontiolahdessa kiinnitetään erityistä huomiota yläkouluikäisinä maahan tulleiden nuorten perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämiseen, jotta jokainen saisi mahdollisimman hyvät valmiudet suorittaa perusopetuksen päättötodistukseen tarvittavat opinnot.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy lähellä kehitystasoaan olevaan perusopetusryhmään omaan lähikouluunsa tai muuhun hänelle soveltuvaan opetukseen. Yläkouluikäiset voivat jatkaa opiskelua maahanmuutto-opetuksen pienryhmässä, josta integrointia yleisopetukseen tehdään oppilaslähtöisesti vähitellen ja hallitusti. Suomi toisena kielenä -opetus jatkuu tarvittaessa koko perusopetuksen ajan pienryhmässä tai eriytettynä äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKontiolahden kunta
Palvelusta vastaaKontiolahden kunta
Alue Kontiolahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kontiolahden kunta
Päivitetty: 23.9.2021