suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiuruveden kaupunki

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Kiuruvesi
  • Julkinen palvelu

Valmistava opetus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla suomen kielitaito ei riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Opetus tapahtuu muun ryhmän mukana ja oppimista tuetaan tarvittavin keinoin.

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsen tulevan koulun rehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Palvelun toteuttaa

Kiuruveden kaupunki

Palvelusta vastaa

Kiuruveden kaupunki
Tekstistä vastaa: Kiuruveden kaupunki
Päivitetty: 26.6.2020