suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Haapavesi
  • Julkinen palvelu

Maahanmuuttajien ja monikielisten oppilaiden opetuksessa on keskeistä oppilaan hyvinvointi, suomen kielen oppiminen, kodin ja koulun yhteistyö sekä tarvittaessa opiskeluvalmiuksien parantaminen niin, että oppilas menestyy mahdollisimman hyvin jatko-opinnoissa. Opetus suunnitellaan oppilaan kieli-, koulu- ja oppimistaustan pohjalta.

Haapaveden kaupungissa perusopetus järjestetään siten, että oppivelvollisuusikäisten peruskoulutuksen järjestämisestä vastaa Haapaveden kaupunki ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden suomen kielen ja kulttuurin koulutuksesta Haapaveden opisto. Pyhännän kunnassa oppivelvollisuusikäisten peruskoulutuksesta vastaa Pyhännän kunta ja oppivelvollisuusiän ylittäneet ohjataan Haapaveden opistolle niin ikään suomen kielen ja kulttuurin opintoihin.

Koulutoimi järjestää koulupaikan jokaiselle esi- tai peruskouluikäiselle lapselle ja nuorelle niin pian, kuin se on mahdollista. Opetus aloitetaan mahdollisuuksien mukaan valmistavalla opetuksella, joka kestää yleensä yhden lukuvuoden ajan.

Toimi näin

Ota yhteyttä koulutoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHaapaveden kaupunki
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 24.11.2021