suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan kaupunki

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Forssa
  • Julkinen palvelu

Oppilas opiskelee valmistavan opetuksen ryhmässä yleensä noin yhden lukuvuoden, jonka jälkeen hän siirtyy pääsääntöisesti ikäluokkaansa vastaavalle luokalle lähikouluunsa.

Kaikille oppilaille, jotka eivät puhu suomea, voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavassa opetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on ensisijaisesti suomen kielen alkeiden opiskel ...

Toimi näin

Huoltajat, joiden lapsi tarvitsee valmistavaa opetusta, ottavat yhteyttä sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden virastoon kaupungintalolla, josta heidät ohjataan eteenpäin joko asuinpaikan mukaiseen lähikouluun tai sitten ryhmämuotoista valmistavaa opetusta järjestävään kouluun kunnan perusopetuksen senhetkisen oppilas-/ryhmätilanteen mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaalle, joka ei osaa suomen kieltä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Palvelun toteuttaa

Forssan kaupunki

Palvelusta vastaa

Forssan kaupunki
Tekstistä vastaa: Forssan kaupunki
Päivitetty: 24.3.2022