suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelut

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Oleskeluluvan saaneille terveystarkastukset tekee maahanmuuttajille nimetty terveydenhoitaja (Armilan ja Honkaharjun terveysasemalla.) Lähetteen terveystarkastukseen voi tehdä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen maahanmuuttopalvelujen henkilökunta, TE-toimisto tai muu terveydenhuollon henkilöstö. Terveystarkastuksella pyritään selvittämään terveystilanne, ja ohjataan tarvittaviin tutkimuksiin ja hoit ...

Toimi näin

Kun olet saanut oleskeluluvan, tietosi lähetetään suostumuksellasi terveysaseman vastuuhoitajalle, joka kutsuu sinut terveystarkastukseen. Jatkossa voit käyttää terveyspalveluita kuten muutkin kansalaiset. Tarvittaessa käytössä on tulkkipalvelut.

Tausta ja lainsäädäntö

Kaikilla kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevilla on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalaisia he ovat. Jos henkilöllä on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus saada terveyspalveluita. Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa, hänellä voi silti olla oikeus terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn perusteella. Tällöin henkilön tulee osoittaa oikeutensa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella.

Toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Aikuisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus saada kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämätöntä terveydenhuoltoa, kuten äitiysneuvolapalveluja. Alaikäiset turvapaikanhakijat saavat samat terveydenhuoltopalvelut kuin muut kunnan asukkaat. Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät myös vastaanottokeskukset yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa.

Pakolaisilla on oikeus saada samat terveydenhuoltopalvelut kuin muillakin kuntalaisilla.

Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumiseen ja maahanmuuttajien erityiskysymyksiin perehtyneet asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Näihin palveluihin hakeudutaan sosiaali- ja terveyskeskuksen kautta. Maahanmuuttajilla on oikeus saada tulkkausapua vastaanotolla.

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Palvelun toteuttaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Päivitetty: 1.1.2023