suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joensuun kaupunki

Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus

  • Palvelu
  • Joensuu
  • Julkinen palvelu

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu sellaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä eri oppiaineiden opiskelemiseen perusopetuksen ryhmässä. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset. Valmistava opetus edistää oppilaan tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetus antaa suomalaisessa koulussa tarvittavia sosiaalisia, kielellisiä ja tiedollisia valmiuksia.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden lukuvuoden oppimäärää. Siirtymisestä perusopetukseen keskustellaan yhteistyössä huoltajien sekä oppilasta opettavien opettajien ja koulun oppilashuoltoryhmän kanssa. Mikäli oppilaalla on riittävät valmiudet, hänellä on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen valmistavan opetuksen täyttymistä. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät perusopetukseen omaan lähikouluunsa.

Joensuussa valmistavaa opetusta annetaan keskitetysti kolmessa ryhmässä. Alakouluikäisiä opetetaan kahdessa ryhmässä Rantakylän – ja Noljakan kouluissa ja yläkouluikäisten opetus on järjestetty Pataluodon yläkoulussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoensuun kaupunki
Palvelusta vastaaJoensuun kaupunki
Alue Joensuu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joensuun kaupunki
Päivitetty: 27.12.2019