suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Oppilaan oman äidinkielen opetus tukee oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä. Opetus myös edistää oppilaan kasvua monikulttuurisuuteen, kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja eri oppiaineiden sisällön omaksumista.

Karkkilan kaupunki pyrkii tarjoamaan oppilaalle oman äidinkielen opetusta. Perusopetuksen valmistavan opetuksen aikana annettava oppilaan oman äidinkielen opetus noudattaa soveltuvin osin perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteita ja sisältöjä. Oppilaan oman äidinkielen hallintaa ja säilymistä tuetaan myös muutoin perusopetukseen valmistavassa opetuksessa sekä myös yhteistyössä perheen kanssa.

Valmistavan opetuksen opettajan on pyrittävä selvittämään oppilaan muiden kielten hallitsemista sekä kielellisiä valmiuksia. Oppilaan omaan opinto-ohjelmaan sisällytetään vieraiden kielten opiskelua yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Kielten opetus järjestetään yhteistyössä koulujen kieltenopettajien kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusopetukseen valmistavan luokan oppilaat ovat maahanmuuttajataustaisia perus- ja esiopetusikäisiä lapsia ja nuoria, joilla ei vähäisen suomen kielen taidon vuoksi vielä ole edellytyksiä opiskella perusopetuksessa. Maahanmuuttajataustaisilla tarkoitetaan pakolaisia, turvapaikanhakijoita, siirtolaisia, paluumuuttajia tai muita ulkomaalaisia.

Esiopetuksessa voidaan järjestää valmistavaa opetusta, mikäli lasten määrä ja tarve opetukseen on huomattava ja se nähdään tarpeelliseksi. Tarve valmistavaan opetukseen esiopetuksessa arvioidaan erikseen. Mahdollisesta valmistavasta opetuksesta vastaa ryhmän lastentarhanopettaja ja /tai erityislastentarhanopettaja. Yhteistyötä tehdään koulun kanssa.

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Oppilaan vanhemmat vastaavat mahdollisista kuljetuksista sekä matka- ja oppimateriaalikustannuksista.

Tausta ja lainsäädäntö

Asuinkunnasta riippuen maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat saada oman äidinkielen opetusta, mutta se ei ole lakisääteinen oikeus.

Oppilas voi osallistua yhden äidinkielen opiskeluun. Suomalaiset paluumuuttajaoppilaat ja ulkomailta adoptoidut lapset voivat osallistua opetukseen ylläpitääkseen ulkomailla opittua vieraan kielen taitoaan. Opetusta annetaan yleensä kaksi tuntia viikossa, ja oppitunnit ovat koulutuntien jälkeen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 13.1.2022