suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Maahanmuuton korvaukset

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

KEHA-keskus maksaa maahanmuuton korvauksia kunnille ja hyvinvointialueille.

Maksaminen edellyttää kunnilta ELY-keskuksen kanssa solmittua sopimusta kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä sekä kotouttamisohjelmaa.

Toimi näin

KEHA-keskus maksaa avustukset hakemuksesta. Hakemus täytetään aluehallinnon asiointipalvelussa.

Näin haet maksatusta

Hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa myönteisen avustuspäätöksen ehtojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Lisätietoa valtuuttamisesta

Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa maksatushakemuksen voi jättää valtuutettu henkilö. Valtuutus asiointiin voidaan antaa Suomi.fi-palvelun valtuuksissa. Valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että korvaushakemuksen valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota.

Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Suomi.fi-valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkaalta Y-tunnusta.

Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtioavustusten hakeminen. Valtuusasia tarkennetaan tunnisteella KOTO.

Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Laskennalliset korvaukset maksetaan kunnille ja hyvinvointialueille kuukausittain automaattisesti.

KEHA-keskus käsittelee jälkikäteen ilman erillistä hakemusta ne henkilöt, jotka eivät ole nousseet kuukausittaiseen automaattimaksuun eivätkä ole ihmiskaupanuhreja tai heidän perheenjäseniään.

KEHA-keskus maksaa korvausta pääsääntöisesti ensimmäisestä väestötietojärjestelmän kotikuntamerkinnästä alkaen.

Laskennallista korvausta maksetaan automaattisesti.

Erillisestä hakemuksesta korvausta maksetaan

  • kunnan tekemästä alkukartoituksesta,
  • täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta,
  • tulkkauspalvelusta,
  • kiintiöpakolaisten vastaanottoon varautumisesta,
  • erityiskustannuksista,
  • paluumuuttoavustuksesta, sekä
  • laskennallista korvausta ihmiskaupan uhreista ja heidän perheenjäsenistään.

KEHA-keskus korvaa erityiskustannuksia ja kiintiöpakolaisten vastaanottoon varautumista ELY-keskuksen tekemän päätöksen perusteella. Lisätietoa päätöksistä ja niiden ehdoista saat ELY-keskusten maahanmuuttoasioiden yhdyshenkilöiltä.

Hyvinvointialueille korvataan lisäksi hakemuksesta entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä aiheutuneita kustannuksia, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta kuudelta kuukaudelta tai viideltä vuodelta sekä erityiskustannuksia ELY-keskuksen laatiman päätöksen perusteella.

Hyvinvointialue voi hakea korvausta hakemuksella myös Suomen sodissa vuosina 1939–1945 vapaaehtoisina palvelleiden entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden ja heidän aviopuolisoidensa terveydentilan tulotarkastuksesta, asumisesta, toimeentulon turvaamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset ELY-keskuksen päätöksen perusteella. Kustannukset korvataan koko siltä ajalta, jonka edellä mainitut henkilöt asuvat Suomessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 31.1.2023