suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Toimi näin

Raahen kaupungissa maa-ainesten ottamislupaa haetaan Lupapisteen (www.lupapiste.fi) kautta. Ohjeistusta ja tulostettava hakulomake löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi sivustolta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Maa-ainesten ottamislupahakemuksen käsittelystä ja maa-ainesluvan valvonnasta laskutetaan Raahen kaupungin ympäristövalvonnan voimassa olevan taksan mukaisesti.


Määräaika

Maa-aineslain mukaan luvanvarainen toiminta tarvitsee luvan ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Maa-ainesten ottamislupa on voimassa lupapäätöksessä myönnetyn ajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-aineslaki 555/1981

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 23.11.2020