suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle, mikäli otettava määrä ylittää 500 kiintokuutiometriä. Maa-ainesten ottamisluvan myöntämisestä päättää elinympäristölautakunnan lupajaos. Ympäristötarkastaja valmistelee esityksen lupajaokselle. Maa-ainesten ottamisen vuosivalvonnan suorittaa kartoittaja.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Lupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta eli elinympäristölautakunnan lupajaokselta. Toimita hakemus ympäristötarkastajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Kaupallinen maa-ainesten ottaminen vaatii aina ottamisluvan.


Määräaika

Lupaa on haettava riittävän ajoissa ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on keskimäärin 2-4 kuukautta.

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Määräaikainen, voimassa enintään 10 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Palvelun toteuttaa

Liperin kunta

Palvelusta vastaa

Liperin kunta
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 2.5.2023