suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle, mikäli otettava määrä ylittää 500 kiintokuutiometriä. Maa-ainesten ottamisluvan myöntämisestä päättää elinympäristölautakunnan lupajaos. Valvontainsinööri valmistelee esityksen lupajaokselle. Maa-ainesten ottamisen vuosivalvonnan suorittaa kartoittaja.

Toimi näin

Lupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta eli elinympäristölautakunnan lupajaokselta. Toimita hakemus valvontainsinöörille.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kaupallinen maa-ainesten ottaminen vaatii aina ottamisluvan.

Maa-ainesten ottamisluvan hinta määräytyy elinympäristöpalveluiden maa-ainestaksan mukaisesti. Taksat tarkastetaan vuosittain.


Määräaika

Lupaa on haettava riittävän ajoissa ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on keskimäärin 2-4 kuukautta.

Voimassaoloaika

Määräaikainen, voimassa enintään 10 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 9.3.2020