suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyrynsalmen kunta

Maa-ainesten ottamislupa

  • Palvelu
  • Hyrynsalmi
  • Julkinen palvelu

Maa-aineksella tarkoitetaan kiveä, soraa, hiekkaa, savea tai multaa. Niiden ottamiseen sekä paikalta pois kuljettamiseen tarvitaan kunnan ympäristöviranomaisen myöntämä lupa. Kotitarvekäyttö ja maa- ja metsätalouteen menevän maa-aineksen käyttöön ei tarvita erillistä lupaa silloin, jos näissä tarkoituksissa maa-aineksen käyttö menee kunnossapitoon tai rakentamiseen.

Toimi näin

Maa-aineksen ottaminen edellyttää hakemuksen ja ottamissuunnitelman lähettämistä Hyrynsalmen kunnan ympäristöviranomaiselle kunnan kirjaamon kautta.

Maa-ainesottaja joutuu myös lähettämään vuosittain ilmoituksen kunnan ympäristöviranomaiselle otetun aineksen määrästä, laadusta, sijainnista sekä ottamisen laajuudesta riippuen otetun maa-aineksen määrästä. Tiedot maa-aineksen otosta kunnan viranomainen toimittaa Kainuun ELY-keskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Maa-aineksia ottaessaan ottajan on pidettävä huolta siitä, ettei maa-ainesten ottaminen ja siirtäminen aiheuta vahinkoa tai turmele ottopaikan ympäristöä.

Ympäristölupaa tarvitsevan maa-aineksen otossa maa-aineslupa ja ympäristölupa pyritään ratkaisemaan saman yhteisluvan kautta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-aineslaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHyrynsalmen kunta
Palvelusta vastaaHyrynsalmen kunta
Alue Hyrynsalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyrynsalmen kunta
Päivitetty: 1.9.2020