suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ähtärin kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ähtäri
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesluvat ratkaisee Ähtärissä rakennustarkastaja, joka konsultoi asiassa ympäristönsuojelusihteeriä. Kaupungin hallintosääntömuutoksen yhteydessä maa-aineslupien käsittely yhdistetään ympäristölupiin ja siirretään ympäristönsuojelusihteerille.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Ota yhteyttä ympäristönsuojelusihteeriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Hakemus on toimitettava hyvissä ajoin ympäristönsuojelusihteerille. Pohjavesialueella maa-ainesottamon pinnan tasot on - myös kotitarveotossa -selvitettävä pohjaveden tasoon ennen aineksen ottamista.


Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lupa on voimassa 10 vuotta, mutta asiaa tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Palvelun toteuttaa

Ähtärin kaupunki

Palvelusta vastaa

Ähtärin kaupunki
Tekstistä vastaa: Ähtärin kaupunki
Päivitetty: 30.9.2021