suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Urjalan kunta

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Urjala
  • Julkinen palvelu

Pääsääntöisesti kaikkeen kaupalliseen kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan lupa. Lupavelvollisuus on määrätty maa-aineslaissa, jonka mukaan ainoastaan tavanomainen kotitarveotto jää lupamenettelyn ulkopuolelle. Akaan, Urjalan ja Valkeakosken alueella ympäristölupa-asian ratkaisee joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto riippuen toiminnan laajuudesta.

Toimi näin

Maa-ainesten ottamislupaa haetaan Valkeakosken ympäristönsuojeluviranomaisen sivuilta tulostettavalla lomakkeella. Jos maa-ainesten ottaminen vaatii myös ympäristöluvan, haetaan lupia yhteisellä vapaamuotoisella hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaValkeakosken kaupunki
Palvelusta vastaaUrjalan kunta
Alue Urjala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Urjalan kunta
Päivitetty: 16.5.2019