suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Maa-ainesluvan hakeminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on mm. varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Kunta valvoo ja ohjaa maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä kivenlouhinta ja murskaamo tarvitsevat lisäksi ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan.

Toimi näin

Käytä maa-ainesluvan hakemiseen ympäristöhallinnon lomakkeita, jotka löytyvät sivulta www.ymparisto.fi/lomakkeet ja liitä hakemukseen ainakin seuraavat liitteet:

- selvitys ottamisalueen omistus- tai hallintaoikeudesta

- karttaote alueesta

- ottamissuunnitelma

- rajanaapurien kuuleminen/selvitys naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista.

- kunta voi kuulla myös naapurit korvausta vastaan

- kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

- ympäristölupahakemus jos kysymyksessä on yhteislupa.

Teetä hakemukseen tarvittava ottamissuunnitelma asian tuntevalla suunnittelijalla.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen ymparisto@paimio.fi tai postitse osoitteeseen Paimion kaupunki /ympäristönsuojelu, PL 50, 21531 Paimio.

Lisätietoa ympäristönsuojelusihteeriltä tai toimistoinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan hakijana tulee olla kiinteistön omistaja/ omistajat tai heidän valtuuttamansa asiamies (valtakirjalla).

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukaan.


Käsittelyaika

Maa-ainesluvan käsittelyaika on noin 3-6 kk siitä, kun hakemukseen on saatu kaikki tarvittavat asiakirjat.

Voimassaoloaika

Lupa myönnetään määräajaksi, yleensä noin 10 vuodeksi kerrallaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPaimion kaupunki
Palvelusta vastaaPaimion kaupunki
Alue Paimio
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 12.4.2022