suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Maa-ainesluvan hakeminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on mm. varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Kunta valvoo ja ohjaa maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ...

Toimi näin

Käytä maa-ainesluvan hakemiseen ympäristöhallinnon lomakkeita, jotka löytyvät sivulta www.ymparisto.fi/lomakkeet ja liitä hakemukseen ainakin seuraavat liitteet:

- selvitys ottamisalueen omistus- tai hallintaoikeudesta

- karttaote alueesta

- ottamissuunnitelma

- rajanaapurien kuuleminen/selvitys naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista.

- kunta voi kuulla myös naapurit korvausta vastaan

- kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

- ympäristölupahakemus jos kysymyksessä on yhteislupa.

Teetä hakemukseen tarvittava ottamissuunnitelma asian tuntevalla suunnittelijalla.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen ymparisto@paimio.fi tai postitse osoitteeseen Paimion kaupunki /ympäristönsuojelu, PL 50, 21531 Paimio.

Lisätietoa ympäristönsuojelusihteeriltä tai toimistoinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan hakijana tulee olla kiinteistön omistaja/ omistajat tai heidän valtuuttamansa asiamies (valtakirjalla).


Käsittelyaika

Maa-ainesluvan käsittelyaika on noin 3-6 kk siitä, kun hakemukseen on saatu kaikki tarvittavat asiakirjat.

Voimassaoloaika

Lupa myönnetään määräajaksi, yleensä noin 10 vuodeksi kerrallaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Paimion kaupunki

Palvelusta vastaa

Paimion kaupunki
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 12.4.2022