suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Urjalan kunta

Maa-aineslupa ja ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Urjala
  • Julkinen palvelu

Pääsääntöisesti kaikkeen kaupalliseen kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan lupa. Lupavelvollisuus on määrätty maa-aineslaissa, jonka mukaan ainoastaan tavanomainen kotitarveotto jää lupamenettelyn ulkopuolelle. Akaan, Urjalan ja Valkeakosken alueella ympäristölupa-asian ratkaisee joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslau ...

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Maa-ainesten ottamislupaa haetaan Valkeakosken ympäristönsuojeluviranomaisen sivuilta tulostettavalla lomakkeella. Jos maa-ainesten ottaminen vaatii myös ympäristöluvan, haetaan lupia yhteisellä vapaamuotoisella hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Palvelun toteuttaa

Valkeakosken kaupunki

Palvelusta vastaa

Urjalan kunta
Tekstistä vastaa: Urjalan kunta
Päivitetty: 26.4.2022