suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Riihimäen kaupunki

Maa-aineslupa ja ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Riihimäki
  • Julkinen palvelu

Hae maa-aineslupaa ympäristönsuojelun vastuualueelta.

Ilmoita kotitarveotosta ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Varaa ympäristönsuojelun vastuualueelta aika ennakkoneuvottelulle ennen maa-aineslupahakemuksen jättämistä. Jos toiminta vaatii myös ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, maa-aineslupa ja ympäristölupa voidaan käsitellä ns. yhteiskäsittelyssä. Jätä lupahakemus ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Käsittelyaika

Lupa pyritään käsittelemään viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Hakijalle annetaan pyynnöstä tarkempi käsittelyaika-arvio.

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Palvelun toteuttaa

Riihimäen kaupunki

Palvelusta vastaa

Riihimäen kaupunki
Tekstistä vastaa: Riihimäen kaupunki
Päivitetty: 3.1.2023