suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oriveden kaupunki

Maa-aineslupa ja ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Orivesi
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Soran, mullan ja kallion ottamiseen tarvitaan kotitarveottoa lukuun ottamatta maa-aineslain mukainen lupa. Kallion louhintaa ja murskausta varten on oltava myös ympäristölupa, jos toiminta kestää pidempään kuin 49 päivää. 1.7.2016 alkaen maa-aineslupa-asia käsitellään tällöin samassa luvassa. Jos maa-ainesten otto voi muuttaa pohjavesiesiintymää, tarvitaan ottamiseen myös vesilain mukainen lupa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

Maa-ainesten otosta on vuosittain tehtävä ilmoitus. Myös kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus, jos otettavan maa-aineksen määrä on yli 500 m3.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Maa-ainesten ottamislupaa haetaan tulostettavalla lomakkeella kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lisätietoa kaupungin verkkosivuilta kohdasta Luvat ja ilmoitukset > Luvat > Maa-ainesten ottamislupa. Lomake toimitetaan täytettynä Oriveden kaupungin kirjaamoon.

Maa-ainesluvan myöntämisen jälkeinen maa-aineksen otto sekä yli 500 m3 kotitarveotto vaativat maa-ainesilmoituksen.

Jos maa-ainesten ottaminen vaatii myös ympäristöluvan, haetaan ympäristölupaa. Lisätietoa ympäristöinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Lupa on maksullinen. Lisäksi peritään vuosittainen valvontamaksu.


Käsittelyaika

2 - 3 kk

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lupa myönnetään yleensä 10 vuodeksi ja joissain tapauksissa 15 tai 20 vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOriveden kaupunki
Palvelusta vastaaOriveden kaupunki
Alue Orivesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oriveden kaupunki
Päivitetty: 26.4.2022