suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oriveden kaupunki

Maa-aineslupa ja ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Orivesi
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Soran, mullan ja kallion ottamiseen tarvitaan kotitarveottoa lukuun ottamatta maa-aineslain mukainen lupa. Kallion louhinta ...

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Maa-ainesten ottamislupaa haetaan tulostettavalla lomakkeella kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lisätietoa kaupungin verkkosivuilta kohdasta Luvat ja ilmoitukset > Luvat > Maa-ainesten ottamislupa. Lomake toimitetaan täytettynä Oriveden kaupungin kirjaamoon.

Maa-ainesluvan myöntämisen jälkeinen maa-aineksen otto sekä yli 500 m3 kotitarveotto vaativat maa-ainesilmoituksen.

Jos maa-ainesten ottaminen vaatii myös ympäristöluvan, haetaan ympäristölupaa. Lisätietoa ympäristöinsinööriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Käsittelyaika

2 - 3 kk

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lupa myönnetään yleensä 10 vuodeksi ja joissain tapauksissa 15 tai 20 vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Palvelun toteuttaa

Oriveden kaupunki

Palvelusta vastaa

Oriveden kaupunki
Tekstistä vastaa: Oriveden kaupunki
Päivitetty: 2.11.2023