suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Maa-aineslupa ja ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten ottoon tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Täytä maa-aineslupahakemus ja toimita se liitteineen Laukaan kunnalle (PL 6, 41341 Laukaa tai kirjaus@laukaa.fi).

Laukaan ja Hankasalmen maa-ainesluvat valmistelee ympäristötarkastaja ja yhteisluvat (maa-aines- ja ympäristölupa) valmistelee ympäristönsuojelusihteeri.

Hakuohjeet sekä lisätietoja maa-ainesluvasta löydät verkkosivulta. Sivulla on myös lupien valmistelusta, esittelystä ja valvonnasta sekä vakuuksista vastaavien yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Luvan käsittelystä peritään maksu. Maa-ainesten oton taksa löytyy Maksut ja taksat -verkkosivulta.


Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Hankasalmi, Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 26.4.2022