suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hangon kaupunki

Maa-aineslupa ja ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hanko
  • Julkinen palvelu

Isojen määrien maa-ainesten ottamiseen ja kuljettamiseen tarvitaan lupa.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Lisätietoja ja toimintaohjeita saat Hangon kaupungin maankäyttö -osaston maankäyttösihteeriltä, joko puhelimitse tai maankäyttöosaston asiakaspalvelupisteeltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: https://www.hanko.fi/files/6399/4._Taksa_maa-ainesten_ottamissuunnitelman_tarkastamisesta_ja_valvonnasta.pdf


Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lupa on voimassa enintään kymmen (10) vuotta

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHangon kaupunki
Palvelusta vastaaHangon kaupunki
Alue Hanko
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Hangon kaupunki
Päivitetty: 26.4.2022