suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Voit opiskella lyhytkestoisesti niin, että sinulle maksetaan samalla työttömyysetuutta. Sinun on täytettävä tietyt ehdot, jotta opiskeleminen on mahdollista. Asiaa koskeva laki lyhytkestoisesta opiskelusta työttömyysetuudella tuli voimaan 31.12.2018.

Voit yleensä opiskella työttömyysetuudella jos täytät alla olevat ehdot:

  • Olet TE-toimistossa työnhakijana.
  • Olet yli 25-vuotias.
  • Opintojen kokonaiskesto on alle kuusi kuukautta
  • Opinnot antavat sinulle ammatillisia valmiuksia tai edistävät yrittäjäsuunnitelmiasi.
  • Jos haluat jatkaa sellaisia opintoja, jotka ovat aiemmin keskeytyneet, pitää tuosta keskeytyksestä olla kulunut vähintään vuosi.

Toimi näin

Kaikista opinnoista tulee ilmoittaa TE-toimistolle.

Jos suunnittelet opiskelua TE-toimiston asiakkaana, ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi hyvissä ajoin. Älä ilmoita lyhytkestoisista opinnoista muutosilmoituksella Oma asioinnissa, vaan ota yhteyttä TE-toimistoon ennen opintojen alkamista yhteydenottopyynnöllä tai puhelinpalveluun soittamalla.

TE-toimisto selvittää tarvittaessa opintosi ja antaa niistä aina lausunnon maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Saadaksesi työttömyysetuutta opintoja varten, sinun tulee olla TE-toimiston asiakas ja vähintään 25-vuotias.

Opintojesi tulee edistää työllistämistä, eikä lakia voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrasteluonteisiin opintoihin.

Jos opintojen kokonaiskesto on yli kuusi kuukautta, eivät ne ole lyhytkestoisia. Tässä tilanteessa kannattaa selvittää mahdollisuus työttömyystuella tuettuihin omaehtoisiin opintoihin tai sivutoimisiin opintoihin.

Jos kyse on aiemmin keskeytyneistä opinnoista joita haluat nyt jatkaa, pitää aiempien opintojen keskeytymisestä olla kulunut vähintään vuosi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi opinnot tutkinnon loppuun tekemistä varten.

Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Opinnot eivät ole hyväksyttävä syy kieltäytyä työpaikasta. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta.

Huomioi, että haluat aloittaa lyhytkestoiset opinnot, olethan yhteydessä TE-toimistoosi ennen opintojen alkua. TE-toimisto tekee yleensä selvityksen opinnoistasi ja antaa aina lausunnon opintojen aloittamisesta maksajalle (Kela / työttömyyskassa).

Oikeus lyhytkestoiseen päätoimiseen opiskeluun työttömyysetuudella on kertaluontoinen ja syntyy uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt uudelleen ja ansiopäivärahan enimmäisajan laskenta on aloitettu alusta.

Laki on tullut voimaan 31.12.2018 ja koskee vain tämän jälkeen alkaneita opintoja. Samalla tuli voimaan laki, jonka mukaan lyhytkestoiset opinnot kerryttävät aktiivimallin täyttymistä. Ehtona on, että opiskelet riittävästi aktiivimallin seurantajakson aikana. Yhdet lyhytkestoiset opinnot voivat kerryttää aktiivisuutta enintään kuuden kuukauden ajalta.

Lyhytkestoisissa opinnoissa TE-toimisto ei selvitä ovatko opinnot pää- vai sivutoimisia. Pää- ja sivutoimisuuden arvioiminen tehdään vain tarvittaessa silloin, kun opinnoilla halutaan kerryttää työssäolovelvoitetta tai silloin kun statuksella on väliä esimerkiksi vuorotteluvapaata tai julkisia työvoima- ja yrityspalveluja pohdittaessa. Opintojen kesto pitää kuitenkin aina selvittää, jotta opinnot voidaan todeta lyhytkestoisiksi.

Lyhytkestoisten opintojen tekeminen ajallisesti jaksotettuna voi olla mahdollista, kunhan olet tarpeeksi ajoissa yhteydessä TE-toimistoon asiasta.

Lyhytkestoisten opintojen aikana kulutat ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa normaalisti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Muut vastuuorganisaatiotVarsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 7.5.2020