suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Voit opiskella lyhytkestoisesti niin, että sinulle maksetaan samalla työttömyysetuutta eli työttömyysturvaa.

Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Opinnot eivät ole hyväksyttävä syy kieltäytyä työpaikasta. Opintojen perusteella ei makseta korotettua työttömyysturvaa.

Lyhytkestoisissa opinno ...

Toimi näin

Kun olet asiakkaana TE-palveluissa, sinun tulee ilmoittaa seuraavista opinnoista TE-toimistolle tai kuntakokeilulle.

 • Ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen.
 • Alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittaminen (kandidaatti- ja maisteriopinnot).
 • Ammatillisen perustutkinnon tai perustutkinnon osan suorittaminen.
 • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen.
 • Peruskoulu- ja lukio-opinnot.
 • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (ns. TUVA-koulutus).
 • Opinnot avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.
 • Yliopistossa suoritettavat jatkotutkinto-opinnot (lisensiaatti- ja tohtoriopinnot).
 • Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen.
 • Opinnot kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa.
 • Muut kokoaikaiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joiden kesto on vähintään neljä päivää. Kokoaikaisilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, joita järjestetään vähintään kuusi tuntia päivässä.

Jos suunnittelet opiskelun aloittamista, ota yhteyttä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun hyvissä ajoin. Älä ilmoita lyhytkestoisista opinnoista muutosilmoituksella Oma asiointi -verkkopalvelussa, vaan ota yhteyttä TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijaan ennen opintojen alkamista yhteydenottopyynnöllä tai soita henkilöasiakkaan yleiseen neuvontapalveluun.

TE-toimisto tai kuntakokeilu selvittää tarvittaessa opintosi ja antaa niistä lausunnon työttömyysturvan maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinun on täytettävä tietyt ehdot, jotta voit saada työttömyysturvaa, kun opiskelet.

 • Olet työnhakijana TE-palveluissa.
 • Olet yli 25-vuotias.
 • Opintojesi kokonaiskesto on enintään kuusi kuukautta.
 • Opinnot antavat sinulle ammatillisia valmiuksia tai edistävät yrittäjyyssuunnitelmiasi.

Jos opintojesi kokonaiskesto on yli kuusi kuukautta, ne eivät ole lyhytkestoisia. Tällöin sinun kannattaa selvittää, onko sinulla oikeus työttömyysetuudella tuettuihin omaehtoisiin opintoihin tai sivutoimisiin opintoihin.

Jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintoja, täytyy opintojen keskeytymisestä olla kulunut vähintään vuosi. Vuoden keskeytymistä ei kuitenkaan edellytetä, jos olet aloittanut opinnot työsuhteen aikana.

Oikeus lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysturvalla on pääasiassa kertaluontoinen. Saat oikeuden uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt ja ansiopäivärahan enimmäisajan laskenta on aloitettu alusta. Tätä edellytetään, jos aiemmat lyhytkestoiset opintosi kestivät yli kolme kuukautta. Jos aiempien lyhytkestoisten opintojesi kesto oli enintään kolme kuukautta, sinulla on mahdollisuus uusiin lyhytkestoisiin opintoihin heti aiempien opintojesi päätyttyä.

Jos olet opiskellut lyhytkestoisia opintoja ennen 1.1.2023, edellytyksenä uusille lyhytkestoisille opinnoille on kuitenkin aina työssäoloehdon täyttyminen. Tähän edellytykseen ei vaikuta aiempien lyhytkestoisten opintojen kesto.

Lyhytkestoisten opintojen tekeminen ajallisesti jaksotettuna voi olla mahdollista, kunhan olet tarpeeksi ajoissa yhteydessä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun.

Lyhytkestoisten opintojen aikana kulutat ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa normaalisti.

Palvelun toteuttaa

TE-toimisto

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Savon TE-toimisto, Satakunnan TE-toimisto, Kainuun TE-toimisto, Pirkanmaan TE-toimisto, Etelä-Savon TE-toimisto, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Lapin TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Uudenmaan TE-toimisto, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen TE-toimisto, Pohjanmaan TE-toimisto, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Hämeen TE-toimisto

Palvelusta vastaa

TE-toimisto
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 9.8.2023